Any Questions ?

+91 9400938230

IELTS ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ;.

7+ Band സ്‌കോറോട് കൂടി IELTS Crack ചെയ്യൂ -
“100% ഗ്യാരന്റിയോടെ”

IELTS ൽ 7 + ബാൻഡ് സ്കോർ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ലളിതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ സൗജന്യ consultation ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യൂ.
Systematic & Proven Classes

27 Years Of

Experience

100%

Satisfied Students

10000+

Students

98%

Success rate

4.8

star Rating

ഇനി അനായാസമായി IELTS-ൽ വിജയിക്കാം - അതും വളരെ വേഗത്തിൽ

IELTS ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? അനന്തമായ പഠനങ്ങൾ മടുത്തോ? ടാർഗറ്റ് സ്‌കോറോടുകൂടി IELTS Crack ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബദ്ധമായും വായിക്കൂ…കാരണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം.

എന്റെ പേര് Mayadevi Founder & Master Trainer of Royal School of English. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ടാർഗറ്റ് ബാൻഡ്‌ സ്‌കോറോടുകൂടി IELTS നേടിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി, 10000 + വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങളുടെ Proven & systematic training ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും IELTS നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വളരെ വേഗത്തിൽ 7 + ബാൻഡ് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള Systematic
& Proven Training

IELTS ൽ ടാർഗറ്റ് സ്‌കോർ നേടിയെടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പലർക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ശരിയായ പഠന രീതികളും ഘട്ടങ്ങളും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IELTS, അവർക്ക് വളരെ സങ്കീർണമുള്ളതാകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ Systematic & Proven Step By Step Blueprint പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് സ്‌കോർ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടേഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു രൂപരേഖയിതാ;

7+ ബാൻഡ് സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Proven IELTS തന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നേടാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Bulletproof തന്ത്രങ്ങൾ.
അധികപേർക്കും സംഭവിക്കുന്ന മാരകമായ അബദ്ധങ്ങൾ IELTS പരീക്ഷക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും വരുത്തുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെ – അവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം.
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള 3 ലളിതമായ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും വിദേശത്ത് പഠിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന രാജ്യത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനോ ഇവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
IELTS ലെ മിഥ്യധാരണകളും നുണകളും IELTS ൽ പലരും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന നുണകളും മിഥ്യധാരണകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ..സ്വയം പരിരക്ഷിക്കു..

Why Royal School Of English?

27 Years Of
Experience

100% Satisfied Students

4.8 star rating

10000+
students

98%
success rate

Internationally Accredited By

5/5

Students Share How RSE Has Changed Their Lives

What You’ll Learn From This Training?

Writing

Writing is the biggest challenge in most student’s IELTS journey but it doesn’t have to be. Every week our students achieve their target scores, including many who have been stuck at 5.5 for months or even years. Our systematic & high-quality teaching presents complex academic skills in an easy-to-understand way.

Speaking

Our courses are designed to build your skills and confidence in every part of the speaking test. In live lessons with our experienced teachers, you will unlock specific techniques that are the key to a high score. You get one-to-one lessons & mock tests to make sure you are 100% on track for your target score.

Reading

Do you know the right “method” for each type of IELTS reading task, but still can’t find the right answer? Are you taking practice test after practice test but never improving? Are you confused by True, False, Not Given questions or just don’t know where to start? We help you take your reading skills to the next level faster.

Listening

We cover every type of question in a depth never before seen. You’ll learn what are the 9 types of tasks you can get in the Listening test, including what kind of answer you need to provide for every task type, how many words you should write, and whether you need to tick a box or circle the correct answer.
82 % വിദ്യാർത്ഥികളും 7 + Band സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നില്ല! എന്തുകൊണ്ട്?

സങ്കടകരമാണ് പക്ഷെ യാഥാർഥ്യമാണ്. 82 % വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരിക്കലും ശരിയായ മാർഗ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ 7 + ബാൻഡ് സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നില്ല. IELTS ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, മികച്ച 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ശരാശരി Band 6 നു താഴെയാണ് സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അവരുടെ തെറ്റ് കൊണ്ടല്ല…കാരണം IELTS ൽ നിങ്ങളുടെ വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ Preparation മാത്രമാണ്.

ശരിയായ രീതിയിൽ Prepare ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കണം

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധരായ ട്രൈനേഴ്സിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ IELTS നു വേണ്ടി Prepare ആകാം അതും വളരെ ചുരുങ്ങി സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ.

Complicated & Boring Studies ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള
IELTS Preparation

ഞങ്ങൾക്കറിയാം അധിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും IELTS preparation എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും, മടുപ്പുള്ളതും, കൂടുതൽ സമയമെടുക്കന്നതുമായ ഒന്നാണ്. കാരണമെന്തെന്നാൽ അധികപേരും പിന്തുടരുന്നത് complicated & boring lessons ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫീസ് അടച്ച് ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആകേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങളുടെ result oriented ട്രൈനിങ്ങിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ Prepare ചെയ്യുകയും ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് സ്‌കോറോടുകൂടി IELTS നേടിയെടിക്കുകയും ചെയ്യാം. റെഡിയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗജന്യ Consultation ബുക്ക് ചെയ്യൂ…

Congratulations
To Our New IELTS Winners!

5 Simple Steps
To Crack Your IELTS

Claim Your Free Consultation

Simply fill out the form below & book a free consultation with our expert

Get Free Demo Class

Our expert faculty will assist you to register for a free IELTS demo class

Discover Our Systematic Training Approach

Know our systematic training methods from our master trainers

Join Our Result Guaranteed Training

If you are excited, join our result-guaranteed training

Crack Your IELTS With Target Score

Finally, Crack your IELTS with target score & start your dream journey.

Our 100% Money-Back Guarantee

When you join us at Royal School Of English, you can invest with confidence because you’ll always be covered by our money-back guarantee. In the extremely unlikely event we can’t help you to reach your goals, we’ll refund every rupee you’ve invested with us – no questions asked
Testimonials

See What Our Students Have To Say About Us

Bonus Offer For July Free Demo Class For 20 Students

Claim Your Free Personalized Consultation From Our Master Trainer & Get A Free Demo Class (Worth ₹2499)

During this no-obligation call, our experts will discuss your specific situation and how we can help you achieve your target score in the shortest possible time…

Here’s what you’ll discover in your FREE consultation…

How to achieve a 7+ or desired band score in a very short timeframe without any boring and complicated lessons.
The biggest problem people come to us with which keeps them scoring low band – no matter what else they do!
The exact process we’ve used to take hundreds of students from zero to 7+ band scores.